επιχωριάζω

(AM ἐπιχωριάζω) [επιχώριος]
1. (για καταστάσεις, έθιμα κ.λπ.) είμαι συνηθισμένος, επικρατώ σε έναν τόπο («καὶ περὶ Ἀθήνας οὕτως ἐπεχωρίασεν ἡ αὐλητική»)
2. (για ασθένεια) εκδηλώνομαι συνήθως ή συχνά («στις βαλτώδεις περιοχές επιχωριάζει η ελονοσία»)
αρχ.
1. συνηθίζω να επισκέπτομαι έναν τόπο («ούδείς... ἐπιχωριάζει τὰ νῡν Ἀθήναζε»)
2. συναναστρέφομαι («οὐκ ἐπιχωριάζεις αὐτοῑς»)
3. συνηθίζω να φροντίζω για κάτι («οὐ πάνυ εἰωθὼς ἐπιχωριάζειν τοῑς... πράγμασιν»)
4. (για γλώσσα ή ιδίωμα) χρησιμοποιούμαι, μιλιέμαι
5. (για φυτά) εγκλιματίζομαι σε νέο τόπο
6. (για θάλασσα) εισχωρώ στην ξηρά, πλημμυρίζω
7. (παθ. απρόσ.) ἐπιχωριάζεται
συνηθίζεται.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπιχωριάζω — to be in the habit of visiting pres subj act 1st sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind act 1st sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres subj act 1st sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωριαζόντων — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc/neut gen pl ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres imperat act 3rd pl ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc/neut gen pl ἐπιχωριάζω to be in the habit of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωριάζει — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind mp 2nd sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind act 3rd sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind mp 2nd sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωριάζον — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc voc sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act neut nom/voc/acc sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc voc sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωριάζοντα — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc acc sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπιχωριάζω to be in the… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωριάζοντι — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc/neut dat sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind act 3rd pl (doric) ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc/neut dat sg ἐπιχωριάζω to be in the habit… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωριάζουσι — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωριάζουσιν — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωριάσαντα — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting aor part act neut nom/voc/acc pl ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting aor part act masc acc sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting aor part act neut nom/voc/acc pl ἐπιχωριάζω to be in the habit …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιχωρίαζε — ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres imperat act 2nd sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting pres imperat act 2nd sg ἐπιχωριάζω to be in the habit of visiting imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) ἐπιχωριάζω to be in the habit of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.